Onze troeven

Oase van rust en groen

Onze beide scholen zijn gelegen in een oase van rust en groen,  beiden aan de rand van Blankenberge. Elke dag kunnen onze leerlingen zich uitleven op onze groene speelplaatsen, … dat geeft hen telkens nieuwe energie! De speelplaatsen bieden hen de ruimte om te gaan exploreren, samen te spelen, te ontspannen.

Hier kunnen kinderen zich uitleven en nog echt kind zijn!

Gemakkelijk te bereiken

Ook al liggen onze scholen in het groen, je kan ze zeer makkelijk bereiken via de hoofdwegen, zowel met het openbaar vervoer, met de fiets of met de auto.

Moderne uitgeruste klassen – blik op de toekomst

Aan de buitenkant zou je het misschien niet altijd meteen zeggen, maar onze klassen zijn uitgerust met de laatste nieuwste snufjes: elke klas beschikt over digitale borden of de laatste nieuwe touchscreens. In onze snel veranderende maatschappij zijn we ervan overtuigd dat we onze leerlingen moeten leren omgaan met de nieuwste multimedia. Zo hebben we voor het grootste deel van onze leerlingen Chromebooks ter beschikking. Ook de I-pads zijn niet weg te denken uit het klasgebeuren, zelfs in de kleuterklas.

Digitale tools vinden op diverse wijzen ook meer en meer ingang binnen ons onderwijs.  Technologie mag daarbij niet het doel zijn, maar kan wel een waardevol instrument zijn om kennis en vaardigheden aan te leren.

Warme school

Onze beide vestigingen zijn warme, gezellige schooltjes. Het ganse team, zowel de leerkrachten als het ander personeel, is betrokken bij de begeleiding van onze kinderen. Voor ons staat het welbevinden van onze leerlingen echt centraal, we willen dat onze leerlingen zich goed voelen in hun vel.

Hiervoor gaan we heel preventief te werk: vooral door een warme, open sfeer te creëren, waar kinderen terecht kunnen met hun verhaal, mogen zijn wie ze zijn, waar ze zich ten volle kunnen ontplooien. Door deze warme sfeer werken we zeer preventief tegen pesten, en met succes!

Kom gerust de sfeer opsnuiven!

Superhelden welkom!

Kinderen hebben heel wat talenten. Met ons project “Superhelden” gaan we samen met hen op verkenning om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Elk talent is belangrijk en kan ingezet worden, superhelden kunnen creatief, sportief, milieubewust, intelligent, handig, sterk, grappig, mondig,… zijn. Kinderen zichzelf leren kennen, weten waar ze goed in zijn of wat ze erg graag doen, is belangrijk voor hun verdere ontwikkeling, voor hun toekomst.

We werken met 9 superhelden. Alle superhelden hebben een specifiek talent. Op deze manier kan ieder kind zich vereenzelvigen met een specifieke superheld. We proberen steeds alle talenten op een zo evenwichtig mogelijke manier aan bod te laten komen.

We willen de kinderen opvoeden tot bewuste, leergierige, respectvolle, geëngageerde en verantwoordelijke burgers. Kinderen zijn zich bewust van hoe de wereld in elkaar zit, zijn respectvol voor zichzelf, de anderen, de natuur, de menselijke verwezenlijkingen en zijn bewust van hun eigen talenten, rol, aandeel en verantwoordelijkheid in de wereld. We streven bij de leerlingen een participatieve en in essentie emancipatorische houding na.

Gezond en fit!

Gezonde geest in een gezond lichaam, een oud citaat, maar nog steeds actueel. Daarom zetten we in op gezonde voeding en veel bewegen: tijdens speeltijden kunnen de leerlingen zich volledig uitleven op onze groene speelplaatsen.  De gezonde tussendoortjes (fruit of groenten) en water of  witte melk nuttigen ze in de klas. Regelmatig houden we ook een gezondheidsproject.