Prijzen- facturatie- maximum factuur

Onze school werkt volgens het ‘betaal-wat-je-gebruikt’ principe. Als ouder betaal je wat je eigen kind(eren) gebruiken of verbruiken ( d.w.z. warme maaltijden/soep en middagtoezicht, voor– en naschoolse opvang alsook didactische uitstappen. Deze laatste vallen binnen de maximumfactuur.)

De kosten worden betaald op de rekening van de school. Om er geen administratieve zoektocht van te maken, vragen we om de gestructureerde mededeling die op de rekening is vermeld te gebruiken. Domiciliëring is mogelijk en maakt het vaak voor iedereen een stukje makkelijker. Indien u hiervoor opteert, gelieve de nodige documenten op te halen in het secretariaat.

Maximumfactuur

De materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn gratis. 
Voor de overige materialen en activiteiten wordt er gewerkt volgens de maximumfactuur. Dit is het maximumbedrag dat jaarlijks via de schoolrekening gefactureerd mag worden.
– kleuters: € 55
– lager: € 105

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen wordt berekend per kind voor de volledige lagere schoolloopbaan en bedraagt € 520.

Wij gebruiken dit bedrag in het zesde leerjaar voor de leerlingen die meegaan op skireis.  

Prijzen maaltijden

Warme maaltijd kleuter : € 3,75

Warme maaltijd lagere : € 4,50

Soep : € 1,00

Voor het middagtoezicht en/of het gebruik van de eetzaal vragen we € 0,50 per kind dat over de middag op school blijft. We kopen er ook het nodige eetzaalgerief mee.

Prijzen voor – en naschoolse opvang

€ 0,45 / per begonnen kwartier, dit voor de ochtendopvang (7u30-8u00) en de avondopvang ( 15u45-17u30)
Op maandag, dinsdag en donderdag is er mogelijkheid tot studie voor de lagere afdeling van 15u45 tot 16u15 aan opvangtarief. ( € 0,90 / half uur )


De opvangregistratie gebeurt digitaal. ’s Morgens is dit bij aankomst, ’s avonds bij vertrek.

De rekening krijg je maandelijks per kind via de schoolfactuur. Deze wordt meegegeven met de leerling

Voor opvang en/of middagtoezichten wordt er jaarlijks een fiscaal attest meegegeven op voorwaarde dat alle facturen betaald werden.