Participatie

Leerlingenraad en Kindergemeenteraad

Onze leerlingen bepalen mee het beleid van onze school, en dit via de leerlingenraad. Deze jongens en meisjes werden door alle leerlingen democratisch verkozen. Ze komen geregeld samen en bespreken allerlei onderwerpen.

Vestiging Blankenberge: Gianni, Louka, Fisnik, Sway en Loena

Vestiging Uitkerke: Amber, Zita, Jonas, Chanel en Arguita

Er zetelt ook een afvaardiging van onze leerlingenraden in de Kindergemeenteraad van Blankenberge.

Ouderraad

Zin om de school een handje toe te steken?
Elke ouder is vrij te helpen bij om ’t even welke activiteit.
Je hoeft niet steeds bij alle activiteiten of vergaderingen aanwezig te zijn, want vele handen maken licht werk!  Op de vergaderingen worden de komende activiteiten besproken en bij bepaalde onderwerpen suggesties gedaan. We hebben een adviserende en helpende rol.

Met de hulp van het oudercomité kan er bijkomend didactisch materiaal aangekocht worden om zo een nog betere en aangenamere leeromgeving voor jouw kind te creëren.

We hopen u te mogen begroeten!

Interesse? Mail ons: bs.zilvermeeuw@skynet.be

Schoolraad

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Leden: Voorzitter: Astrid Van Keer

Rechtstreeks verkozen uit de ouders: Rob Geuens, Sophie Beckers, Astrid Van Keer

Gecoöpteerde leden: Nicolas Vermoortele, Chantal Hofman

Rechtstreeks verkozen uit het personeel: Nancy Gryson, Sofie Easton, Birgit Van Dierendont

Vrijwilligers- lees(groot)ouders

Onze vrijwilligers dragen wij op handen, ze zijn een absolute meerwaarde voor onze school. Ze helpen ons bij het niveaulezen op vrijdag, gaan mee op uitstap of gaan zwemmen, nemen kleine praatgroepjes met anderstaligen, …

Dit kan op wekelijkse basis gebeuren, maar evengoed eenmalig: bv. helpen bij een kook- of STEM-activiteit. Heeft u interesse? Contacteer ons dan via de directie of bs.zilvermeeuw@skynet.be